กรุณากรอกเลข 13 หลักของนักเรียนแล้วกดปุ่ม "ค้นหา"

ข้อมูลนักเรียนจาก SchoolMIS สพฐ.ปีการศึกษา 2565